top of page

מדחסים

 - חברת אורניב מייבאת ומשווקת מבחר מדחסי אוויר מתוצרת

 

   FIRSTAIR

חברת בת של מדחסי אלמיג גרמניה

 איטליה ,IES
מדחסים איכותיים בטכנולוגיה חדישה 

חסכוניים באנרגיה, שקטים וספיקת אוויר גבוהה 

קטלוגים

bottom of page