מדחסים

 - חברת אורניב מייבאת ומשווקת מבחר מדחסי אוויר מתוצרת

 

   FIRSTAIR

חברת בת של מדחסי אלמיג גרמניה

 איטליה ,IES
מדחסים איכותיים בטכנולוגיה חדישה 

חסכוניים באנרגיה, שקטים וספיקת אוויר גבוהה 

קטלוגים