top of page

.אנו נותנים שירות למגוון מדחסים- אטלס קופקו, אינגרסול-ראנד, אהליאב איירמק וקייזר

השירות שלנו

חברת "אורניב איירקור" הוקמה בשנת 2000 ע"י שמעון אוזן ומשה מזור. חברתנו נותנת שירות תיקונים ואחזקה למדחסי אויר ומייבשי אויר בכל חלקי הארץ

לחברת "אורניב איירקור" 5 עובדים - אחד העובד בבית מלאכה, פקידה ושלוש ניידות שירות. טכנאי השירות הם גם חשמלאים מוסמכים ולחלקם יש הסמכה במתקני קרור

 

חברתנו מסוגלת לתת מענה לקריאה דחופה עד 4 שעות מקבלת הקריאה במשרדינו או בטלפון הנייד

 

לחברת "אורניב איירקור" יש את כל מלאי החלפים הדרושים לכל מדחס: בורגי, להבי ובוכנתי, כולל אלמנטים למסנני קו של כל חברות מדחסי האויר ומייבשי האויר 

 

.לחברה יש את מלאי חלקי החילוף לכל סוגי מייבשי האוויר

.כל החלפים למדחסי האויר ומייבשי האויר עומדים בתקן הדרוש, ואחריות מלאה תינתן על החלקים שסופקו ע"י החברה

 

חברת "אורניב" מדחסי אויר הינה המשווקת הבלעדית למייבשי אוויר, צ'ילרים ומתקני קרור של חברת

.ATS איטליה

   

:חברת "אורניב איירקור" ידועה ב

מקצועיות-
הגינות-
שירות מהיר-
מחירים תחרותיים-
:) סימפטיה וחיוך-

bottom of page